Yayasan Al-Hidayah Iksan Arrosyid - Al-Hidayah adalah tempat berbagi dan mencari ilmu. Mengembangkan kemampuan, meningkatkan keterampilan untuk hidup di masa yang akan datang. Berakhlakul karimah, berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah

Profil

Identitas Sekolah:

Nama Sekolah : SMK IT AL-HIDAYAH
No. Statistik Sekolah : 32.2.02.23.24.087
NPSN : 69861093
Berdiri tahun : 2013 Izin Pendirian : 421.3/3088/Dispora/2013
     
Alamat Sekolah : Kp. Pamokolan 003/001 Desa Bunijaya
    Kecamatan Gununghalu
    Kabupaten/Kota Bandung Barat
    Propinsi Jawa Barat
    Kode Pos 40565
Telepon/HP/Fax : (022) 6950300
Email : smkitalhidayah@yahoo.com
Website : yasalhidayah.com
Status Sekolah : Swasta
Nilai Akreditasi Sekolah : B

 

Tugas dan Fungsi SMK IT Al-Hidayah

Sekolah merupakan lembaga pendidikan yang berfungsi sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) pendidikan jalur sekolah, secara garis besar memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

  1. Melaksanakan pendidikan di sekolah selama jangka waktu tertentu sesuai dengan jenis, jenjang dan sifat sekolah tersebut.
  2. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
  3. Melaksanakan bimbingan dan konseling bagi siswa di sekolah.
  4. Membina Organisasi Siswa Intra Sekolah.
  5. Melaksanakan urusan tata usaha.
  6. Membina kerjasama dengan orang tua, masyarakat dan instansi terkait.

Struktur Organisasi SMK IT Al-Hidayah

-Kepala Sekolah : Ai Nuraeni, Am.d, Keb., S.Pd
-Waka Kurikulum : Rohimat Barokah, S.Pd
-Waka Kesiswaan : Asep Pahri, S.Pd.,M.Pd
-Koordinator TU : Rismayantini, S.Pd
-Operator Sekolah : Syifa Sofia